W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do naszego internatu dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.

Kandydaci starający się o przyjęcie do internatu powinni pobrać i wypełnić poniższe podanie.

Druk podania do internatu

 

godło

logo bip