Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Sekretarza Prowicji o. Roberta Kiełtyki rozpocżęliśmy uroczyste zakończenie nauki w liceum. Po mszy św. ojciec sekretarz wraz z ojcem dyrektorem wręczyli świadectwa ukończenia liceum oraz wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczniów. Uroczystość rozdania świadectw uświetnił wspaniały program przygotowany przez uczniów klas drugich. Wszystkim absolwentom KLO życzymy zdania matury na 100% oraz najlepszych wyborów kierunków studiów.

godło

logo bip