KALENDARIUM 2019/2020

 

 

Styczeń

 

 

21 I - Dzień Babci; św. Agnieszki.  22 I – Dzień Dziadka.

31 I – pt., 15.30 – Rada Pedagogiczna, pt., g. 17 – konsultacje. 

 

Luty 2020  

 

2 II – niedz., Ofiarowanie Pańskie. Łk 2, 22 – 40.  Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie świec.        

          Dzień Życia Konsekrowanego (zakonnego).

3 II – Św. Błażeja, biskupa w Armenii w IV w., męczennika.

3 – 4 – 5 II – Warsztaty w Gdańsku (Pani K.Drożyńska).

5 II – Św. Agaty, dziewicy, męczennicy. Poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii za czasów 

          prześladowcy chrześcijan cesarza Decjusza.

6 II – Świętych Męczenników: Piotra Chrzciciela. Hiszpan, XVI w.,  misjonarz w Japonii, gdzie

          nawrócił  b. wielu Japończyków, założył wiele szpitali. 5 II 1597 r. poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz z 5 kapłanami i braćmi zakonnymi, m.in. Paweł Mika, franciszkanami,18 świeckimi członkami III Zakonu, klerykami i innymi Japończykami.  

8 II – Św. Józefiny Bakhity, dziewicy. Sudanka, 1868 – 1947 r. Porwana jako dziecko, wiele razy

sprzedawana jako niewolnica, okrutnie traktowana. Wreszcie wyzwolona we Włoszech wstąpiła do zakonu. Teraz innym niosła pomoc. 

9 II – Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, doktora Kościoła.

 

10 – 21 II – Ferie zimowe.

11 II – Światowy Dzień Chorego (SKC). Matki Bożej z Lourdes.

12 II – Rocznica pierwszej zsyłki Polaków na Sybir (1940 r.).

14 II – Świętych Apostołów Słowian, Patronów Europy: Cyryla i Metodego.

            Starannie wykształceni bracia z Konstantynopola, benedyktyni, głosili Ewangelię na Morawach i kształtowali liturgię w języku słowiańskim. Utworzyli alfabet zw. cyrylicą. Wycierpieli wiele od zazdrosnych przeciwników (Niemiec), cieszyli się poparciem papieży. Metody został biskupem Panonii (Węgry). Zmarł w Welehradzie na Morawach 885 r. a Cyryl 869 r. w Rzymie 14 II.

22 II – Katedry św. Piotra Apostoła, Głowy Kościoła. Już w IV w. obchodzono w Rzymie to święto,         a rozszerzone na cały Kościół przypomina, że Piotr był biskupem tego miasta. Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

23 II – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika. Był uczniem św. Jana Ap. i biskupem Smyrny. Gościł św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważać sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo w 155 r., spalony na stadionie miejskim w Smyrnie. 

23 II – Bł. Stefana W. Frelichowskiego (1913 – 1945 w Dachau, przez 5 lat wojny w więzieniach 

            niemieckich;  beatyfikowany w 1999 r. w Toruniu), Patrona Harcerzy Polskich.

26 II – Popielec – rozpoczęcie okresu pokuty, przygotowania paschalnego. „Zachowywać nakazane

            posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie  Wielkiego Postu powstrzymywać

           się od udziału  w  zabawach” (IV przyk. kościelne). Msza św.

           W piątki - Droga Krzyżowa, w niedz. – Gorzkie Żale.   - Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu.

          – Jałmużna postna na dzieło pomocy misjonarzom Ad gentes. Dzień modlitw w int. misji.

 

 

Marzec 2020

 

1 III – wtorek, Wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych („Wyklętych”). Modlimy się w intencji ofiar i ich katów.

4 III – Św. Kazimierza, królewicza (1458 – 1484). Syn króla Kazimierza Jagiellończyka. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem wobec ubogich. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najśw. Maryi Panny. I. piątek m-ca – Odnowa duchowa; S. Pokuty. DK.

8 III – Rocznica pożaru klasztoru i wieży kościoła /1966 r./.

9 – 11 III - Rekolekcje dzieci szkół podstawowych. 

14 III – Rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka /2013 r./.

 

19 III – czw., św. Józefa, Opiekuna Zbawiciela. 

20 III – pt., Diecezjalna PIELGRZYMKA maturzystów do  CZĘSTOCHOWY.

23 – 25 III – Rekolekcje młodzieży szkół średnich.

24 III – Narodowy Dzień Życia.

25 III –  Zwiastowanie Pańskie. Gdy w południe biją dzwony na „Anioł Pański”, odmawiamy tę 

              modlitwę. Dzień Świętości Życia. 

27 III – pt., g. 15.30 – Zespół Wych., konsultacje z rodzicami.

29 III – Przejście na czas letni.

 

 

Kwiecień  2020

 

5 IV –  Niedziela Palmowa.  Dzień Młodzieży.  

9 – 14 IV – Ferie świąteczne.

9 IV – Wielki Czwartek. Święty Wieczór Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii,

              Kapłaństwa i przykazania miłości.  G. 18.30 – Koncelebrowana Msza św. Wieczerzy  

              Pańskiej.

 10 IV – Wielki Piątek. „Tak Bóg umiłował nas…” (J 3, 16). Dzień pokuty, adoracji, ścisłego

              postu, ciszy, skupienia.  Rocznica smoleńskiej tragedii (2010 r.)

             18.30 – Liturgia. Adoracja Jezusa przez cały wieczór, całą noc i całą W. Sobotę.

11/12 IV  –   Liturgia Paschalna, Wielkanoc, g. 20.30 - Liturgia chrzcielna, odnowienie

              przyrzeczeń, liturgia światła (przynosimy  świece).  Procesja rezurekcyjna w nocy.

 

  12 IV – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

13 IV – Poniedziałek Wielkanocny.

 

19 IV – Niedz. Miłosierdzia Bożego.   Międzynarodowy Dzień Caritas.

 

9 IV – Rocznica bitwy pod Legnicą. Śmierć męczeńska Henryka Pobożnego.

   …    Otwarte drzwi naszego Liceum.

10 IV –  rocznica tragedii smoleńskiej. Módlmy się za ofiary katastrofy,  jej sprawców  i za Ojczyznę (2010 r.). 

 

15 IV Urodziny Papieża emeryta Benedykta XVI (1927 r.).  Na Stolicy Piotrowej od 19 IV 2005 r.  do 2013 r. 

21 IV – wt., RP dot. kl. maturalnych, g. 15.30. Zespół Wych. 

23 IV – Św. Wojciecha, biskupa, męczennika (956 - 997 r., Gniezno), Patrona Polski. Pochodził z możnego rodu Sławników. W 983 r. został biskupem Pragi. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Zginął z rąk Prusaków 23 IV 997 r.     -  Św. Jerzego, męczennika. Oddał życie za wiarę w 304 r. za czasów prześladowań przez cesarza Dioklecjana. W Liddzie (Palestyna) już w IV w. zbudowano kościół pod jego wezwaniem.

23 IV – czw., 17.00 – Msza św. na zakończenie Liceum z udziałem młodzieży klas III, ich rodziców, profesorów. Uroczyste spotkanie przy wspólnym stole, rozdanie świadectw ukończenia Liceum. 

24 IV – piątek, Spotkania rodziców z wychowawcami, g. 17.00.

25 IV– sob. – Ekologiczna pielgrzymka na Górzec / Męcinka.

25 IV – Św. Marka Ew., Patrona Legnickiego Biskupa Pomocniczego. Św. Marek, ewangelista, krewny św. Barnaby. Towarzyszył w podróżach misyjnych św. Pawłowi Ap. Z nim też udał się do Rzymu. Potem został uczniem św. Piotra Ap. i podał jego naukę w Ewangelii. Założył Kościół w Aleksandrii. Imieniny Księdza dr. Dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

         

27 IV – Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II  i św. Jana XXIII (2014 r.).

29 IV – Św. Katarzyny Sieneńskiej (1347 – 1380), Dziewicy i Doktor Kościoła, Patronki Europy.  Pełna gorącej miłości Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju między miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża. Jej dzieła zawierają głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego.

 

30 IV –  czw., Program uroczysty (Królowej Polski i Konstytucji 3 V), Msza św.

 

Maj 2020

 

 „Wielbić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”  

Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój,

my Ci z serca hołd składamy, Ty nam okaż łaski zdrój.”

Majowe nabożeństwa Maryjne.

 

1 V – Św. Józefa, Rzemieślnika, Patrona Ludzi Pracy oraz modlitwa za bezrobotnych.

          Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II /2011 r./.

2 V – Dzień Flagi i Godła Polski. Pon. – dla uczniów wolny od zajęć szkole.

3 V  – Matki Bożej Królowej Polski, Patronki  naszej Ojczyzny (1656 r.). 1 IV 1656 r. król Jan       

          Kazimierz oddał kraj pod opiekę Królowej Polski, której święto ustanowił św. Pius X.

 – Konstytucji 3 Maja (1791).

4 V – św. Moniki, matki św. Augustyna, biskupa, doktora Kościoła.

4 V – św. Floriana, męczennika (+304 r.).

4 – 23 V – Egzaminy maturalne.

4 – 5 – 6 V, pon.-wt.-śr. – dni wolne dla licealistów.

6 V – świętych Filipa i Jakuba, Apostołów.

 …..– Spotkanie kandydatów  i  ich Rodziców. 

 8  V  -  Św. Stanisława, biskupa, męczennika (+1079 r., Kraków - Wawel), Patrona Polski.

13 V – 100. Rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie (1917 r.). Rocznica zamachu na życie św. Jana

            Pawła II  (1981 r.).

….   – pt., g. 17 – spotkanie kandydatów do szkoły ich Rodziców.

16 V – Św. Andrzeja Boboli (XVI/XVII w.), kapłana, męczennika, Patrona Polski.

 

18 V – 100 roznica urodzin św. Jana Pawła II (1920 r., Wadowice).

18 V - Zdobycie Monte Cassino przez Polaków (1944 r.).

24 V – NIEDZ., WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA PANA.

26 V – Dzień Matki.

31 V – Zesłanie Ducha Śwętego.

 

 

Czerwiec 2020

 

1 VI – Najśw. Maryi Matki Kościoła.  – Dzień Dziecka.

11 VI – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej /”Boże Ciało”/. Udział w procesji ulicami miasta.

4 VI – czw., Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

 

7 VI – Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego i Bł. O. Michała Tomaszka; 8 VI, pon., Msza św.

 

12 VI – Dla uczniów dzień wolny.

13 VI – Św. Antoniego Padewskiego.

19 VI –  /piątek/ Zespół Wychowawczy, pt., g. 15.30, g. 17 – spotkania i konsultacje.

19 VI – Dzień Ojca.  – Najśw. Serca Pana Jezusa.

23 VI – Rada Pedagogiczna.

24 VI – Św. Jana Chrzciciela. Odpust w tutejszej parafii.

 

25 VI – g. 17 – Msza św. dla wszystkich uczniów, Rodziców, Wychowawców, Nauczycieli.

26 VI – Zak. roku szk.

29 VI – Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Imieniny naszych  Ojców katechetów: Piotra Marszałkiewicza i Piotra Chmielowskiego. 

 

30 V – Św. Joanny d’Arc, dziewicy.

 

godło

logo bip